تحقیق کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

تحقیق کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

علایم حیاتی

 نفس کشیدن  و نبض از علائم حیاتی هستند . در مواقع  اورژانس  باید به نکات زیر توجه نمود :

را تنفسی بیمار تمیز و پاک بوده و قادر به نفس کشیدن باشد .

 • سیستم گردش خون آسیب ندیده باشد .

یک راه تنفسی باز

ضروری ترین کار در موارد بر خورد با یک  فرد مصدوم ، بررسی باز بودن را تنفسی وی می باشد . اگر فرد مصدوم مدتی از تنفس محروم شود ، آسیبهای شدید مغزی و حتی مرگ در انتظار  او خواهد بود .

کنترل وضعیت تنفسی

 • به حرکت سینه یا شکم مصدوم توجه نمائید ( مطمئن شوید که این حرکت ، نرم  و منظم است  ) .
 • گوش خود را نزدیک دهان یا بینی مصدوم برده تا صدای نفس او را بشنوید .
 • شما باید قادر باشید که برخورد نفس بیمار به صورتتان را حس کنید .

اگر مصدوم به راحتی نفس می کشد ، شما می توانید بدنبال سایر آسیبهای وارده  باشید . اگر مصدوم بیهوش است ، وی را در وضعیت  ریکاوری  (  recovery )  که در صفحات بعد توضیح خواهیم داد قرار دهید .

اگر تنفس وجود ندارد

در این صورت شما باید برای بیمار را تنفسی باز کنید ، اگر سینه و شکم بیمار حرکت دارند اما هیچگونه حرکت ورود یا خروج هوا از دهان یا بینی احساس نمی شود ، نشاندهندة  انسداد را تنفسی است و شما باید سریعاً اقدام به باز کردن این راه نمایید .

باز کردن راه تنفسی

 • را تنفسی ممکن است با وضعیت قرار گیری سر مصدوم ، بسته شود ( شکل a )
 • برای ایجاد یک وضعیت مناسب برای سر ، با یک دست پیشانی را به سمت پایین فشار دهید و با دست دیگرتان ، گردن مصدوم را بالا بیاورید ( شکل b ) .
 • دستتان را از زیر گردن بیرون آورده و چانه مصدوم را بالا بکشید ( شکل c ) . این عمل باعث می شود که زبان فرد آسیب دیده جلوی را تنفس را نگیرد .

اگر هنوز تنفس ایجاد نشده است ، ممکن است راه تنفسی بیمار بسته شده باشد

پاک کرده راه تنفسی

 • سر را به یک سمت بچرخانید بطوریکه چانه بطرف جلو بوده و بالای سر بطرف عقب باشد . ( شکل a )
 • با دو انگشت خود که بصورت قلاب در آورده اید ، دهان بیمار را پاک کنید و هرگونه شیئی خارجی را بیرون بیاورید ( شکل b ) . این کار را سریع انجام دهید و وقت را تلف نکنید .
 • وضعیت تنفسی راکنترل نمائید .
 • نبض را منترل کنید

۰ اگر هنوز هم تنفس بر قرار نشده ، شروع به تنفس مصنوعی نمایید .

۰ اگر تنفس و نبض هیچکدام وجود ندارند ، وفوراً شروع به تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی نمایید .

گردش خون

وضعیت گردش خون توسط نبض مشخص می شود . نبض بر اثر انقباض قلب و خروج خون از بطن چپ  به سرخرگها ایجاد می شود . تعداد و کیفیت نبض می تواند بسیار متنوع باشد     ( سریع یا کند – ضعیف یا قوی ) . در هنگام شوک ،  نبض بصورت ضعیف اما سریع دیده می شود  . در این موارد نبض می تواند بقدری ضعیف باشد که بزحمت بتوان آن را لمس  کرد . به همین دلیل گرفتن نبض فرد مصدوم در محل همیشگی ( یعنی مچ دست ) ( شک a )  مشکل می باشد . بنا بر این شما همیشه باید نبض  کاروتید را در گردن لمس نمایید . کاروتیدها ، شریانهای بزرگی هستند که در هر دو طرف گردن در پشت سیب آدم ( حنجره ) قرار دارند .

کنترل نبض

 • از نوک دو انگشت خود استفاده کنید و آنها را بدون فشار آوردن در کنار سیب آدم قرار دهید
 • نوک انگشتان را به سمت عقب و در طول  سیب آدم محکم بلغزانید بطوریکه در شیار عمودی بین سیب آدم و عضله کنار آن قرار گیرد ( شکل c ) .

 

 

 

روشهای اورژانسی

 

 

 

تنفس مصنوعی

هدف از انجام تنفس مصنوعی ، رساندن هوا به بیمار است  . هوایی  که شما از دهان خارج       می کنید ( بازدم ) هنوز دارای مقادیر کافی اکسیژن هست که  شخص دیگری هم از آن استفاده کند. در انجام تنفس مصنوعی نباید تأخیر نمود و شما باید مطمئن باشید که تنفس مصنوعی را بدرستی انجام می دهید .

طریقة انجام تنفس مصنوعی

 • نبض را کنترل کنید
 • اگر نبض وجود ندارد ، شروع به ماساژ قلبی نمایید .
 • اگر نبض وجود دارد ، دهان مصدوم را از اجسام خارجی پاک نمایید .
 • جانه مصدوم را با یک دست بکشید و سر را به عقب ببرید .
 • با یک دست ، بینی مصدوم را ببندید ) شکل a (
 • یک نفس عمیق بکشید ، دهانتان را کاملاً باز کنید و بر روی دهان بیمار قرار دهید .  (شکل b  )
 • در حالیکه  با قدرت نفستان را خارج می کنید ، بلند شدن سینه بیمار  بلند شدن سر بیمار نگاه کنید . ( شکل c )
 • همینکه سینه بیمار بلند شد ، سر خود را بچرخانید تا پایین آمدن سینه را ببینید . ( شکل d ) .
 • نبض را کنترل کنید .
 • اقدامات شماره (۵) تا (۹) را تا هنگامیکه بیمار شروع به نفس کشیدن کند ، ادامه دهید .

به غیر از تنفس دهان به دهان ، می توان از تنفس دهان به بینی نیز در مواردی که تنفس دهان به دهان مشکل می باشد استفاده نمود . برای این کار  دهان بیمار را محکم بسته و به بینی او بدمید .

۰ اگر سینه بیمار بالا نمی آید ، موارد زیر را کنترل کنید .

(۱)  مطمئن شوید که بینی او محکم بسته شده است .

(۲)  مطمئن شوید که دهان خود را محکم  به دهان او چسبانده اید .

(۳) مطمئن شوید که نفس خود را با شدت می دمید .

۰ اگر با وجود تمام این اقدامات ، بازهم موفق نشدید ، احتمالاً در راه تنفسی یک انسداد وجود دارد .

ماساژ قلبی

اگر نبض لمس نمی شود ، شروع به ماساژ قلبی نمایید . البته منظور از ” ماساژ قلبی ” این نیست که قلب را ماساژ  دهیم ، بلکه باید آن را تحت فشار دهیم .

قلب ، فضای وسیعی را در مرکز سینه ، بین جناغ در جلو و ستون  فقرات در پشت اشغال می کند.

از آنجاییکه قسمت جلویی قفسه سینه بطور طبیعی قابل حرکت است ، این امکان  به ما داده       می شود که با فشار آوردن بر روی جناغ و دنده ها ، قلب را تحت فشار قرار دهیم . قلب از    دریچه هایی تشکیل شده  که جازه عبور خون را فقط از یک سمت می دهند . هر گونه فشاری بر روی قلب باعث  به حرکت درآمدن خون در سیستم  گردش خون می گردد . انجام ماساژ قلبی ، بدون  تنفس مصنوعی دهان  به دهان ، اقدامی بیهوده است . هدف از انجام ماساژ قلبی ، ایجاد گردش خون حاوی اکسیژن است . بنا بر این شما باید با تنفس دهان به دهان ، اکسیژن را به بیمار برسانید .

طریقة انجام ماساژ قلبی

 • بیمار را به پشت خوابانده و در کنار او زانو بزنید .
 • زاویه دنده ها را در پایین سینه لمس نمایید .
 • دست دیگرتان را هم بر روی آن دست بگذارید . انگشتان دست باید بالا نگهداشته شوند.

به جلو خم شوید  بطوریکه شانه هایتان بالای جناغ  قرار گیرد .

بازوهایتان را مستقیم نگهدارید ( شکل a  ) .

 • بطور عمودی به سمت پایین فشار وارد نمایید (شکل c ) بطوریکه دیواره جلویی قفسه سینه به میزان ۴ تا ۵ سانتیمتر فرو برود . این اندازه برای افراد بالغ است . در مورد  کودکان باید ۵/۲ تا ۴ سانتیمتر فشار وارد کرد . این کار را ۱۵ بار تکرار کنید بطوریکه هر فشار کمتر از یک ثانیه طول بکشد .
 • دو تنفس مؤثر دهان به دهان انجام دهید .
 • فراموش نکنید که بالا آمدن قفسه سینه را مشاهده نمایید .
 • دوباره ۱۵ بار ماساژ قلبی داده و دوباره تنفس دهان به دهان انجام دهید تا زمانیکه  علایم بهبودی  مشاهده شود یا برایتان کمک برسد و یا تا هنگامیکه دیگر قدرت انجام کار نداشته و خسته شده باشید .
 • هر سه دقیقه نبض گردن را کنترل نمایید .

 

 

نشانه های بهبودی عبارتن از :

رنگ کبود یا خاکستری مصدوم نا پدید شده و پوست رنگ طبیعی خود را باز می یابد .

نبض دوباره بر قرار می شود .

ممکن است ناله کرده و یا حرکت کند .

تنفس دوباره بر قرار می شود و شما ممکن است در هنگام دادن تنفس مصنوعی با مقاومت روبرو شوید .

 

اقدامات احیاء توسط دو نفر

اگر احیاء مصدوم توسط دو نفر صورت گیرد ، خستگی کمتر خواهد بود و این عملیات  را   می توان  به مدت طولانی تری انجام داد . در این موارد بعد از هر پنج ماساژ قلبی ، یک تنفس  دهان داده می شود . توجه داشته باشید که هیچگاه  در همان  موقعیکه  ماساژ قلبی داده      می شود ، تنفس دهان به دهان همزان صورت نگیرد .

 

طریقه احیاء توسط دو نفر 

 • مطمئن شوید که را تنفسی باز است .
 • با دو تنفس دهان به دهان شروع کنید . ( شکل a )
 • نبض را کنترل کنید .
 • نفر دیگر باید پنج ماساژ قلبی ، یک تنفس دهان به دهان بدهد .
 • اقدامات شماره (۴) و (۵) را تا هنگام بهبودی یا رسیدن کمک ادامه دهید .
 • هر دو دقیقه ، نبض گردن را کنترل نمایید .

 

وضعیت ریکاوری ( recovery  )

وقتی که فردی بحالت بیهوشی یا نیمه بیهوشی به پشت خوابیده باشد ، در خطر جدی قرار گرفته است زیرا در این حالت عضلات شل بوده و واکنش ها طبیعی که سبب باز بودن را تنفسی می شود ممکن است بخوبی عمل نکنند . برای پرهیز از این خطر ، از وضعیت ریکاوری استفاده می شود

خطرات بیهوشی 

۰زبان ممکن است به عقب بر گشته و را تنفسی را ببندد .

۰ از آنجاییکه محل ورودی به حنجره ممکن است بطور خودکار بسته نشود ، هر گونه موادی مانند خون یا استفراغ ممکن است وارد نای شود .

۰چنین مواردی ممکن است با استنشاق پایین تر رفته و با انسداد را تنفسی ، سبب ایجاد یک پنومونی شدید و خطر ناک شود .

۰ اگر احتمال آسیب به ستونفقرات را می دهید یا اگر فرد مصدوم ، بیهوش نیست ، از وضعیت ریکاوری استفاده نکنید .

 

نحوه گذاشتن مصدوم در وضعیت ریکاوری

 • در یک طرف فرد مصدوم زانو بزنید .
 • دستی را که طرف شما قرار دارد را به حالتی  قرار دهید که با بدنش زاویه ۹۰ درجه بسازد ( شکل a  )
 • دست دیگر فرد مصدوم را بطرف  مقابل  آورده بطوریکه کف دست او زیر صورتش  قرار بگیرد ( شکل b ) .
 • زانوی پای طرف مقابل را بلند کنید .
 • به آرامی زانو را بطرف خود کشیده و مصدوم را بطرف خودتان بچرخانید .
 • مطمئن شوید که زانو با بدن زاویه ۹۰درجه را ومی سازد . ( شکل e )
 • برای اطمینان از باز بودن را تنفسی ، سر مصدوم را به عقب بکشید و تنفس او را کنترل کنید ( شکل f )

 

خونریزی شدید و نقاط فشار

در مواردی که خونریزی شدیدی وجود دارد و تنها با فشار مستقیم آوردن بر روی محل خونریزی ، خونریزی  بند نمی آید ،  بعنوان تنها چاره می تواند  از فشار غیر مستقیم  بر روی

تحقیق کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

نوشته تحقیق کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی اولین بار در فايل مارکت – بازار فايل پدیدار شد.

لطفا از لينک زير دانلود کنيد

دانلود 

فايل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>