پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران در این محصول دریافت خواهید کرد

 

پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران

نوشته پاورپوینت نقش بازاریابی در توسعه تجارت ایران اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

nخطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند .

احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده هر حساب به سه احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل واحتمال خطر عدم کشف تجزیه می شود .

احتمال خطر ذاتی : عبارتست از احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب با فرض این که برای آن کنترل داخلی وجود نداشته باشد .

احتمال خطر کنترل : عبارتست از احتمال این که سیستم کنترل داخلی صاحبکار نتواند به موقع از رخ دادن یک تحریف بااهمیت پیشگیری یاآن را کشف کند  .

احتمال خطر عدم کشف : احتمال اینکه روشهای  رسیدگی حسابرسان سبب شود  به این نتیجه برسند که تحریف با اهمیتی در حساب وجود ندارد در حالی که حساب مزبور واقعا حاوی تحریف با اهمیت است .

خطر کنترل:

۱)برآورد اولیه خطر کنترل

۲) برآورد نهایی خطرکنترل

برآورد اولیه : حسابرس پس از کسب شناخت اولیه از  سیستمهای حسابدارای وکنترل داخلی ، خطر های ذاتی وکنترل را براورد می کند که این براورد اولیه وی را در تشخیص قابلیت حسابرسی واحد مورد رسیدگی یاری می رساند .

برآورد نهایی: در صورت قابل حسابرسی بودن واحد مورد رسید گی حسابرس به آزمون های کنترل می پردازد که می خواهد بر انها اتکا کند . سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون کنترل ودستیابی به اطلاعات بیشتر در طول اجرای کار ممکن است برآورد اولیه از خطر های ذاتی وکنترل را تعدیل کند .

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

نوشته پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران

بررسی بورس اوراق بهادار تهران
از دريچه ورود شرکت‌ها به بورسهای منطقه ای و بين المللی
با هدف
توسعه منطقه ای و بين المللی

v1- بررسی بازارهای سرمايه بين المللی با هدف شناخت روند بازدهی و جريانات سرمايه در جهان

v2- معرفی و شناخت پذيرش چندگانه شرکتهای بورسی و ثبت در بورس‌های ديگر کشورها

v3- بررسی دلايل ، تبعات و اثرات پذيرش های چند گانه

v4- مطالعه علل و متغيرهای تاثيرگذار در پذيرش در بورسهای خارجی

v5-  بررسی عوامل مهم جهت حضور شرکتهای ايرانی در بورسهای           بين المللی

جهانی شدن بازارهای مالی به معنای:

افزايش گردش سرمايه از طريق پذيرش شرکتها در بورسهای کشورهای مختلف

ارتباط آزاد بين بازارهای مالی

حضور بيشتر شرکت‌ها در سطح بين المللی

 

بازارهای نوظهور از دهه ۹۰ به بعد به عنوان يکی از مهم‌ترين مراکز جذب سرمايه در جهان تلقی می‌گردند.

ويژگی بازارهای نوظهور

nوجود انواع مختلف ريسک (اقتصادی ، سياسی و اجتماعی)

nناکارآمدی قانونی و مديريتی در بازار سرمايه

nشيوه های نامطمئن اطلاع رسانی

nوجود بازدهی های غير عادی

nوجود ظرفيتهای خالی برای توسعه

 

vحضور مستمر و طولانی مدت در سطح بين‌المللی در صورت حفظ شرايط موجود با ترديد مواجه گردد.

vتمايل شرکتهای خارجی برای پذيرش و يا ثبت متقابل کاهش يابد.

vجهانی سازی به کندی صورت گيرد.

vتمايل گسترده برای سرمايه گذاری در صورت ايجاد بستر و شرايط مناسب وجود داشته باشد .

 

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران

نوشته پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاران ایران اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل