تحقیق در مورد مدیریت بحران

تحقیق در مورد مدیریت بحران

این تحقیق در مورد مدیریت بحران در ۶۰ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

فهرست

مقدمه. ۴

بحران چیست ؟. ۴

تعریف بحران از دیدگاه سیستمی.. ۵

تعریف سیستم.. ۵

برخی خصوصیات بحران.. ۵

ویژگی بحران.. ۵

عوامل مهم در تعریف و تشخیص بحران.. ۵

طبقه بندی وضعیتهای بحرانی.. ۵

طبقه بندی وضعیت های بحرانی  ۱-  بحرانهای شدید : ۶

۲۴ ساعت اول بحران.. ۸

اقدامات هنگام وقوع بحران.. ۸

طبقه بندی بحرانها از نظر شدت… ۹

طبقه بندی بحران از نظر زمان.. ۹

عوامل موثر بر افزایش آسیب پذیری.. ۹

مدیریت کاهش خطر. ۱۰

Disaster    بلا.. ۱۰

تعريف disaster. ۱۰

انواع بلايا ۱۱

موارد مورد اتفاق در كشور ما ۱۲

مراحل ۴ گانه مدیریت بحران.. ۱۴

کارگروه های ۱۴ گانه در بحران.. ۱۴

یک ضرورت اساسی.. ۱۵

استانداردهای برنامه حوادث غیرمترقبه بیمارستانی.. ۱۵

کیمته برنامه ریزی اجتماعی حوادث غیرمترقبه. ۱۷

تعیین اهداف برنامه. ۱۷

موقعیت‌های بروز حادثه(Situation) ۱۸

مثال‌هایی از حوادث غیرمترقبه خارجی عبارتند از: ۱۸

ایجاد کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانی: ۲۰

تعیین مرکز عملیات اضطراری.. ۲۲

برقراری ارتباط داخلی و خارجی: ۲۳

فراهم کردن منابع جایگزین برای آب، برق و سوخت: ۲۳

نقل و انتقال (Transportation): ۲۳

تهیه و توزیع کتابچه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی.. ۲۴

آموزش پرسنل: ۲۴

هشدار حوادث غیرمترقبه: ۲۴

ارزیابی شدت حادثه غیرمترقبه. ۲۵

عملیات واحد تلفن مرکزی بیمارستان: ۲۷

سازماندهی فضای پذیرش بیماران.. ۲۷

تخصیص منابع به فضای پذیرش بیماران: ۲۸

آماده سازی بخش جراحی: ۲۸

آماده سازی بخش اورژانس: ۲۸

مدیر بحران کیست؟. ۳۵

خصوصیات فرآیند تصمیم گیری را به شرح زیر می توان بیان کرد: ۳۵

مديريت چيست ؟. ۳۶

برنامه ريزي و تصميم گيري در مديريت بحران.. ۳۹

جو حاکم‌ در شرايط‌ بحراني‌.. ۴۱

تجسم‌ و پيش‌بيني‌ بحران‌.. ۴۴

ويژگي هاي عمومي بحران ها ۵۸

رويکرد سيستمي تعريف بحران.. ۶۰

منابع………………………..۶۲

مقدمه

مدیریت بحران از اصطلاحات حوزه مدیریت است، که به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره‌جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌گردد، که مدیریت یک سازمان، در چالش با بحران انجام می‌دهد و هدف آن کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت بحران بمعنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل از بحران است

به‌اختصار، مدیریت بحران، کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به بحران می‌باشد. مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری است، که بوسیله آنها بتوان از بروز بحران‌ها، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن، در خصوص کاهش اثرات بحران، آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع، اقدام نمود.

بحران چیست؟

بحران در حقیقت یک فشار زایی روانی – اجتماعی بزرگ و ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب‌های جانی و مالی، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای که به وجود می‌آورد. در نتیجه می‌توان بحران را اینگونه تعریف کرد:

وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را که سیستم فرعی نامیده میشود را مختل کرده و پایداری آن را به هم می زند. بحران یک مرحله زمانی یا وضعیتی است که در آن کنترل رخدادها و تاثیر آنها کاهش می یابد.
بحران یک وضعیت اضطراری را بوجود می آورد که در آن تشویش و نگران عوامل تصمیم گیرنده افزایش می یابد.
در وضعیت بحرانی معمولا آگاهی ها و اطلاعات تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی است.
در وضعیت بحرانی عامل زمان علیه عوامل درگیر عمل میکنند.
در بحران روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود.
در وضعیت بحرانی اصطکاک بین عوامل درگیر افزایش می یابد مخصوصا در بحران های سیاسی که دولتها درگیر آن هستند.

بحران چیست ؟

یک مشکل پیچیده یا غیر معمول

یک وضعیت ناپایدار مشکل زا یا یک خطر بزرگ

وضعیتی که تحت تاثیر صاحب منصبان دولتی بوجود می آید.

وضعیت ویژه به علت یک سری کمبود یا کسری

وضعیتی که دسترسی به نتایج مورد انتظار غیرممکن است

اتفاقی که در زمان ویژه و خاصی رخ می دهد.

تعریف بحران از دیدگاه سیستمی تعریف سیستم

مجموعه ای است از اجزای بهم پیوسته  که با هم در تعاملند کل واحدی را  و هدف واحدی را دنبال می کنند.

برخی خصوصیات بحران

 • بحران بیشتر یک وضعیت اضطراری وآنی است تا یک حالت مزمن
 • موجب تغییر رفتار میشود و آثار پاتولوژیکی دارد مثل یاس،عذر تراشی و فرار از مسئولیت
 • تهدید هدفهای اشخاص درگیر بحران
 • در ارگانیسم بدن اختلال ایجاد میکند و موجب خستگی و تشویش می شود.
 • بحران یک نقطه چرخش در یک سلسله رویدادهاست
 • بحران وضعیتی است که در آن ضرورت اتخاذ تصمیم و عمل در طراحان و عوامل درگیر شکل میگیرد
 • بحران یک تهدید واقعی نسبت به هدفهای عوامل درگیراست
 • بحران نتایج مهمی در پی دارد که عواقب آن آینده طرفهای درگیر را معین میکند
 • بحران مولود یک سری رویدادهایی است که از ترکیب آنها شرایط جدیدی بوجود میاید.
 • بحران یک مرحله زمانی است که در آن عدم اطمینان درباره برآورد وضعیت و راهکارهای مهار آن افزایش می یابد.

ویژگی بحران   عوامل مهم در تعریف و تشخیص بحران

 

 • تهدید

ضعیف             تهديد             شدید

 • زمان تصمیم گیری
 • طولانی         زمان تصمیم گیری              کوتاه
 • غافلگیری
 • پیش بینی شده           درجه آگاهی            غافلگیری

 

طبقه بندی وضعیتهای بحرانی

 

               مشخصات

نوع بحران

تهدید زمان تصمیم گیری درجه آگاهی
۱- بحران شدید شدید کوتاه غافل گیری
۲- بحرانهای نوظهور شدید طولانی

نوشته تحقیق در مورد مدیریت بحران اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی

این پاورپوینت در مورد پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی در ۱۴۰ اسلاید زیبا می باشد.

ارتباط از نظر ارسطو:

ارتباط عبارت است از جست‌وجو براى دست يافتن به کليهٔ وسايل و امکانات موجود براى ترغيب و اقناع (Persuasion) ديگران.

آگاهی از وجود مشکلات بالقوه، اساس بهسازی ارتباطات سازمانی است.
می‍توان با بکارگیری فرآیند اصلی ارتباطات، راههای مختلفی را برای برتری یافتن بر مشکلات شناخت.
براي مديران بسيار مهم است كه پديده‌هاي خاصي را كه به صورت مانع بر جريان سالم ارتباطي اثر مي‌گذارند و آن را دچار كندي و پيچيدگي و يا اصولاً مسدود مي‌كنند، شناخته و در رفع آن بكوشند.

روبرت گوير در کتاب فراگرد ارتباط مى‌گويد:

ارتباط عبارت است از روشى که حداقل متضمن چهار عنصر زيرباشد:

۱. توليدکننده‌اى که ۲. علامت يا نمادى را ۳. براى حداقل يک دريافت‌کننده طرح کند ۴. و او را درک معنى کند .

تعریفی دیگر:

ارتباط فرایندی است که در آن عناصری به نامهای فرستنده ، گیرنده ، پیام و کانال وجود دارد و عناصر ، وضعیت و چگونگی حضورشان ، تضمین کننده چگونگی درک معنی و در نهایت برقراری ارتباط هستند.

تعريف ارتباطات سازماني نيازمند تعريف »سازمان وارتباطات« است

سازمان با مجموعه اي اجتماعي (از گروه و يا مردم) سروكار دارد كه در آن، فعاليت ها به منظور تحقق اهداف اعم از فردي و جمعي هماهنگ    مي شود

تعريف ارتباطات: انتقال و تبادل اطلاعات، معاني و مفاهيم و احساسها بين افراد در سازمان با واسطه يا بلاواسطه .

در دنیای امروز، گذشته از آموزش مهارت های حرفه ای و شغلی ، افراد به واسطه ارتباط مستقیم و فراگیر با دیگران، نیاز به آموزش ارتباط و الگوهای ارتباطی دارد. یک کارمند، پزشک و یا مدیر، معمولاً در محیط کاری وسازمان خود ویا در خانه  وکوچه و بازاربا افراد بسیاری در ارتباط است.
از یک اشاره ابرو تا برخوردهای بسیار جدی و گفتگوهای طولانی را می توان در چارچوب ارتباط گنجاند.

سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند ارتباطات است ومديران نیز دريافته اند كه ارتباطات مؤثربا كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان در توفيق مديران در دستيابي به اهداف طراحي شدۀ سازمان عامل مؤثري است .

رفتارارتباطی مؤثر،هدف به حساب نمي آيد ولیکن بايد وسيله اي براي كسب هدف تلقي شود

ارتباطات سازمانی و تاثیر اتوماسیون برآن در مدیریت رفتار سازمانی و سوالات متداول ارتباطات سازمانی
جهان کنونی جهانی است پر از تغييرات شتابان. دگرگونيهای بسياری در ارکان جامعه صورت گرفته و پيشرفتهای سريع علوم و تکنولوژی انسان را با وضعيتی روبرو ساخته که کمتر شباهتی با گذشته دارد.

 

در دنیای امروز، گذشته از آموزش مهارت های حرفه ای و شغلی ، افراد به واسطه ارتباط مستقیم و فراگیر با دیگران، نیاز به آموزش ارتباط و الگوهای ارتباطی دارد. یک کارمند، پزشک و یا مدیر، معمولاً در محیط کاری وسازمان خود ویا در خانه  وکوچه و بازاربا افراد بسیاری در ارتباط است.
از یک اشاره ابرو تا برخوردهای بسیار جدی و گفتگوهای طولانی را می توان در چارچوب ارتباط گنجاند.

سازمان به عنوان يك نهاد اجتماعي نيازمند ارتباطات است ومديران نیز دريافته اند كه ارتباطات مؤثربا كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان در توفيق مديران در دستيابي به اهداف طراحي شدۀ سازمان عامل مؤثري است .

رفتارارتباطی مؤثر،هدف به حساب نمي آيد ولیکن بايد وسيله اي براي كسب هدف تلقي شود

پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی

نوشته پاورپوینت پرورش ارتباطات و اطلاعات در مدیریت رفتار سازمانی اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل

تحقیق اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس

تحقیق اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس

این تحقیق در مورد اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس در ۴۲ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد.

فهرست

مقدمه. ۴

تاریخچه بهداشت در ایران.. ۴

بهداشت استراحت و خواب و فعاليت… ۱۳

بهداشت دستگاه گوارش…. ۱۴

بهداشت دست و پا ۱۵

استحمام و پوشاک… ۱۶

اختلالات وضعيتى در اندام‌ها ۱۶

بهداشت پوست و مو. ۱۷

بهداشت دستگاه گردش‌خون و تنفس…. ۱۸

بهداشت دهان و دندان.. ۲۰

پوسيدگى دندان.. ۲۰

بيمارى انساج دور دندانى.. ۲۰

اهمیت بهداشت در مدرسه و اصول بهداشتی.. ۲۶

مولفه هایی که بر بهداشت در مدرسه تاثیر دارند عبارتند از:. ۲۷

عملکرد بهداشتی مسولین مدارس:. ۲۷

رعایت بهداشت توسط دانش آموزان:. ۲۷

بهداشت محیط مدرسه: ۲۷

افزایش اطلاعات دانش آموزان:. ۲۷

انتشار برنامه آموزش بهداشت:. ۲۷

داشتن محیط سالم و بهداشتی:. ۲۷

وسایل کمک های اولیه:. ۲۸

مربی بهداشت:. ۲۸

مدیریت مدرسه: ۲۸

بوفه ها و محل های توزیع مواد غذایی مدارس:. ۲۸

بهداشت فردی درسیره ی نبوی.. ۳۳

اهمیت بهداشت در اسلام. ۳۳

بهداشت در قرآن: ۳۴

بهداشت ظاهر و لباس…. ۳۵

۱- توجه به بهداشت در تغذیه: ۳۶

۳- سیره وروش حضرت در بهداشت فردی.. ۴۱

نتیجه : ۴۲

مراجع.. ۴۳

مقدمه

سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند. و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند. انسان اغلب تا هنگامی كه از سلامت كامل برخوردار است معمولاً كمتر به موضوع سلامتی توجه داشته و نسبت به اهمیت آن بی تفاوت می باشد تنها زمانی به ارزش واقعی آن پی می برد كه در چنگال بیماری اسیر گردد.

تاریخچه بهداشت در ایران
تاریخچه بهداشت عمومی نوین در ایران با افتتاح دارالفنون در دوره قاجاریه توسط میرزاتقی خان امیرکبیر آغاز شد. و پس از آن سازمانی به نام مجلس حفظ الصحه توسط دکتر تولوزان فرانسوی که طبیب ناصرالدین شاه و استاد دارالفنون بود، تاسیس شد که در حقیقت اوّلین سازمان کشوری در زمینه بهداشت عمومی بود. رياست عاليه اين سازمان با وزير فوائد عامه و رياست اجرايي آن با دكتر تولوزان بود. او نه تنها مجلس حفظ‌الصحه را بنيان گذاشت بلكه سازمان قرنطينه را نیز تاسيس كرد و واكسيناسيون ضد آبله را كه احيا كرد.
یکی از ضروری ترین نیازهای هر انسانی داشتن جسمی سالم و مهم تر از آن داشتن روح و روانی سالم می باشد. سلامتی نعمت بزرگی است که خداوند به بندگان خود اعطا نموده است که در صورت وجود ناخوشی در خود به وجود این نعمت بزرگ پی می بریم. داشتن روح و جسمی سالم نیازمند آن است که هر فردی به بهداشت خود و محیط پیرامون خود اهمیت دهد، چرا که بسیاری از بیماری ها و امراض در صورت کمبود بهداشت فردی و اجتماعی در افراد بروز می کند و اسباب ناراحتی آنان را ایجاد می کند.

تعریف سلامتی
شايد جامعترين تعريفي كه تاكنون از سلامتي شده است متعلق به سازمان بهداشت جهاني باشد . بر اساس اين تعريف “سلامتي عبارت است از رفاه کامل جسمي ، روانی و اجتماعي و فقط به معناي عدم وجود بيماري و ناتواني نيست”. در سالهاي اخير توانايي ايجاد يك زندگي پويا از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز به اين تعريف اضافه شده است.

ابعاد سلامتی
با توجه به تعریف سلامتی متوجه می شویم که سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی، روانی و اجتماعی جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند. و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند. چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی (جسمی و روانی و معنوی) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد.

بعد جسمی
معمول ترین بعد سلامتی سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می توان آنرا ارزیابی کرد سلامت جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلولها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است.
نشانه های سلامت جسمی

نوشته تحقیق اهمیت بهداشت فردی در کودکان و مدارس اولین بار در یک وی دو – خرید و فروش فایل پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید

دانلود فایل